Evaluarea si cartarea diversitatii genetice a speciilor de stejari autohtoni din Romania in scopul gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere si conservarea dinamica a resurselor genetice


Schema de realizare a proiectului si responsabilitatile fiecarui participant:
Etape/Activitati/Partener
Termen

Etapa I Elaborarea metodologiilor de cercetare
Activitate: I.1. Stabilirea metodologie de cercetare: CO, P1, P2, P3
Activitate: I.2. Identificarea ecosistemelor forestiere reprezentative: CO, P1, P3
Activitate: I.3. Dezvoltarea si testarea de markeri moleculari si izoenzimatici la speciile de stejari: CO, P1, P2,P3
Activitate I.4. Deschiderea paginii web a proiectului: CO

15/12. 2007
15/ 11.2007
01/ 12.2007
01/ 12.2007
15.12.2007

Etapa II Evaluarea diversitatii genetice la nivel ADN cloroplastic pentru speciile autohtone de stejari din Romānia
Activitate: II.1. Descrierea ecosistemelor forestiere naturale de stejari studiate. CO, P1, P2,P3
Activitate: II.2. Descrierea ecosistemelor forestiere artificiale de stejari studiate.CO,P1, P2,P3
Activitate: II.3 Evaluarea variabilitatii genetice intra- si inter- populationale, in padurile naturale CO,P1
Activitate: II.4 Evaluarea variabilitatii genetice intra- si inter- populationale, in padurile artificiale. CO,P1
Activitate II.5. Crearea bancii de ADN si a bazei de date informatice in sistem GIS, CO, P1, P2, P3

30/06.2008
30/05.2008
30/05.2008
30/06.2008
30/06.2008
30/06.2008

Etapa III Studii fundamentale de taxonomie, fitosociologie si genetica la Quercus virgiliana; Evaluarea impactului antropic asupra structurii genetice a populatiilor de stejari din sudul tarii
Activitate III.1. Identificarea, selectarea si descrierea unor paduri naturale cu Quercus virgiliana. CO, P1, P3
Activitate III.2. Efectuarea studiilor taxonomice, fitocenotice si genetice pentru ecosistemele zonal cu Quercus virgiliana. P1,P3
Activitatea III.3.Estimarea diversitatii si structurii genetice spatiale in populatii naturale si afectate antropic de cvercinee din sudul tarii. CO, P2, P3
Activitatea III.4. Studiul comparativ al ecosistemelor forestiere de cvercinee aflate sub influenta factorilor antropici. CO, P1

15/08.2009
30/05.2009
30/06.2009
15/08.2009
15/08.2009


Etapa IV Studii fundamentale de taxonomie, fitosociologie si genetice la Quercus pedunculiflora.
Activitate: IV.1 . Identificarea, selectarea si descrierea unor paduri naturale cu Quercus pedunculiflora CO, P1, P2, P3.
Activitate: IV.2 . Efectuarea studiilor taxonomice, fitocenotice si genetice pentru fiecare tip de ecosistem zonal cu Quercus pedunculiflora cu ajutorul programelor statistice in cadrul padurii natural fundamentale. CO, P1, P2, P3.
Activitate: IV.3 . Īntocmirea unei harti sintetice cu migratia postglaciara si tendintele actuale de migrare a speciilor de stejari. CO

15/12.2009
01/10.2009
15/12.2009

15/12.2009

Etapa V Evaluarea si cartarea diversitatii genetice a stejarilor īn Romānia.
Evaluarea impactului antropic asupra structurii genetice a populatiilor de stejari din estul si vestul tarii

Activitatea V.1. Estimarea diversitatii si structurii genetice spatiale in populatii naturale si afectate antropic de cvercinee din Romania CO, P1, P2, P3.
Activitatea V.2. Studiul comparativ al ecosistemelor forestiere aflate sub influenta factorilor antropici CO, P1, P2, P3.
Activitatea V.3. Intocmirea hartilor digitale cu distributia diversitatii genetice a stejarilor. CO, P1, P3.
Activitatea V.4. Cartarea celor mai valoroase resurse genetice forestiere de stejari CO, P1, P3.
Activitatea V.5 Intocmirea unei harti privind zonarea transferului de material genetic CO, P1, P3.
Activitatea V.6 Publicarea unor articole stiintifice īn reviste internationale si nationale CO, P1, P2, P3
Activitatea V.7 Participarea la conferinte internationale si nationale. CO, P1, P2, P3
Activitatea V.8 Organizarea unei conferinte cu utilizatorii finali CO, P1, P2, P3
Activitatea V.9 Publicarea unei carti cu rezultatele obtinute CO, P1, P2, P3
Activitatea V.10 . Elaborarea recomandarilor tehnice privind transferul national al materialului semincer la speciile autohtone de stejari. CO, P3

15/09.2010

30/05.20010
30/05.2010
30/05.2010
30/06.2010
15/09.2010
15/09.2010
15/09.2010
01/09.2010
15/09.2010
15/09.2010