MATERIALE DE BAZA FORESTIERE LA NIVEL NATIONAL
Despre MBF |
Specii |
Download
| Anunturi
| HOME

Despre materiale de baza forestiere

Situatia pe plan national in domeniul asigurarii necesarului de materiale forestiere de reproducere din unitati sursa catalogate se prezinta astfel: in perioada 1996 – 2000 in cadrul Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice (I.C.A.S.) s-au desfaurat lucrari pentru actualizarea Catalogului rezervatiilor de seminte din Romania (editia 1986) editat in limba engleza ca urmare a afilierii tarii noastre la Schema OECD din anul 1981. Rezultatul lucrarilor s-a concretizat in intocmirea unui Catalog National al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din Romania, editia 2001, aprobat prin O.M. nr. 269/2001 si modificat prin O.M. nr. 481/2002. Inregistrarea unitatilor sursa s-a facut avand la baza sistemul zonelor de recoltare a semintelor forestiere (Enescu et al. 1988) si cadrul unitatilor de administratie silvica de stat (directii si ocoale silvice) existente la data respectiva

Dupa anul 2001 s-a accelerat procesul de retrocedare a padurilor catre fostii proprietari astfel incat s-a diversificat forma de proprietate asupra padurilor, acestea putand fi in proprietate publica a statului, proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale, proprietate privata a persoanelor juridice (composesorate, obsti, forme asociative, firme, etc.) si proprietate privata a persoanelor fi - zice (Legea 46/2008). Prin Legea nr. 1/2000, art. 24 au fost exceptate de la retrocedare pe vechile amplasamente arboretele constituite in unitati sursa pentru producerea de materiale forestiere de reproducere inregistrate in Catalogul aprobat. Prin Legea nr. 247/2005 au putut fi retrocedate arborete constituite in unitati sursa catalogate cu conditia ca noul proprietar sa le pastreze destinatia pentru producerea de materiale forestiere de reproducere si sa le administreze prin structuri silvice autorizate. De asemenea, dupa data elaborarii vechiului catalog, in paduri s-au produs pe mii de hectare calamitati naturale (doboraturi si rupturi produse de vant si zapada in Carpatii Orientali) si fenomene de defrisare a unor paduri particulare. Aceste aspecte au condus la concluzia ca situatia actuala a unitatilor sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere nu mai corespunde criteriilor si scopului pentru care au fost catalogate, pe de o parte, iar pe de alta parte nu mai corespunde nici incadrarea lor administrativa, ca urmare a diversificarii formelor de proprietate asupra padurilor. De asemenea, in procesul de implementare a Acquis-ului comunitar in acest domeniu, autoritatea publica pentru silvicultura a promovat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere. Potrivit acestor prevederi, actualizarea Catalogului editia 2001 trebuia sa fie realizata in anul 2006. OUG nr. 11/2004 a fost inlocuita prin Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere. De asemenea a fost stabilit si aprobat prin O.M. nr. 1028/2010 un nou sistem al regiunilor de provenienta, armonizat cu cerintele Uniunii Europene, care inlocuieste vechiul sistem al zonelor de recoltare a sistemelor forestiere, in cadrul caruia au fost inregistrate unitatile sursa in Catalogul editia 2001.

Din anul 2007, cand tara noastra a devenit membra a Uniunii Europene avem obligatia de a implementa si respecta prevederile Directivei UE 1999/105/CE si a celorlalte reglementari conexe privind producerea, utilizarea si comercializarea materialelor forestiere de reproducere.

Toate considerentele prezente privind situatia pe plan national si international in acest domeniu au condus la necesitatea revizuirii complete a Catalogului editia 2001, completarea lui prin identificarea si descrierea de noi unitati sursa pentru producerea de materiale forestiere de reproducere pentru toate speciile principale de baza, principale de ajutor si specii forestiere exotice introduse.

 

Catalogul naţional al materialelor de bază pentru producerea ...

HARTA regiunilor de provenienta

Str. Biscaria 1 Tel/Fax: 0254 260250
Contact:
335900 Simeria
Jud: Hunedoara

Copyright 2014 Statiunea ICAS Simeria. Toate drepturile rezervate