Anunt angajare tehnician

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură MARIN DRĂCEA (INCDS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, organizează în data de 21.11.2016 ora 12,00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de Tehnician  la Sectia Simeria colectivul de cercetare

Condiţii de participare :
- absolvent al învăţămîntului mediu de specialitate silvică;
- detinerea de permis de conducere cat B constitue un avantaj

Probele de concurs :
- lucrare scrisă ,interviu, proba practica .
- detinerea de permis de conducere cat B constitue un avantaj

Termenul limita de depunere a dosarelor este de 17.11.2016.ora 16
Concursul se va desfăşura la sediul INCDS ,,MARIN DRĂCEA" -Sectia Simeria din str Biscaria Nr1 Loc Simeria ,jud Hunedoara

Informatii privind dosarul de concurs si bibliografia la tel 0254261254 sau la sediul unitatii.

Dosarul de concurs va cuprinde :

-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului vacant anunţat;
- curriculum vitae;
- diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi  copie);
- adeverinţă privind vechimea în muncă;
- certificat de cazier judiciar;
- buletin/carte de identitate (original şi copie);
- adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare; - recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral (absolvenţii care se încadrează prima dată vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţămînt absolvită).

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de angajare Tehnician la INCDS - Sectia Simeria -Colectivul cercetare

 1. Alexe, A., Milescu, I., 1982 – Inventarierea pădurilor
 2. Beldie, Al., Chiriţă, C., 1967 - Flora indicatoare din pădurile noastre
 3. Chiriţă, C. şi colab., 1977 – Staţiuni forestiere
 4. Florescu, I., Nicolescu, N.V., 1996 – Silvicultură, Volumul 1
 5. Florescu, I., Nicolescu, N.V., 1998 – Silvicultură, Volumul 2
 6.Giurgiu, V., 1972 – Metode ale statisticii matematice aplicate în   silvicultură
 7. Leahu, I., 1994 – Dendrometrie
 8. Leahu, I., 2001 – Amenajarea pădurilor
 9. Marcu, O., Simon, D., 1995 – Entomologie forestieră
10. Marcu, O., 2005 – Fitopatologie forestieră
11. Paşcovschi, S., Leandru, V., 1958 – Tipuri de pădure din RPR
12. Şofletea, N., Curtu, L., 2001 – Dendrologie
13. Târziu, D., 1997 – Pedologie şi staţiuni forestiere
14. MAPPM, 2000 – Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor
15. MAPPM, 2000 – Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor
16. MAPPM, 2000 – Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat   comercializării
17. MAPPM, 2000 – Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor

TEMATICA

pentru concursul de angajare Tehnician la INCDS - Sectia Simeria -Colectivul cercetare


- Forma fusului la arbori
- Măsurarea arborelui şi a părţilor sale componente
- Auxometria arborelui. Determinarea vârstei. Determinarea creşterilor - Auxologia arborelui
- Calitatea arborilor
- Structura arboretului
- Inventarierea pădurilor. Inventarierea statistică. Tipuri de eşantionaj
- Criterii de constituire a subparcelei
- Unităţi teritoriale de amenajament. Unităţi de gospodărire
- Funcţiile pădurilor. Grupe, subgrupe şi categorii funcţionale. Tipuri funcţionale
- Regenerarea pădurii
- Regime şi tratamente
- Clase şi tipuri de soluri forestiere din ţara noastră. Repartiţia pe etaje fitoclimatice
- Plante indicatoare din pădurile României.
- Subîncrengătura Gymnospermae. Subîncrengătura Angiospermae
- Principalii dăunători forestieri.